4. Bones pràctiques, formació i sensibilització.

Acció 17. Identificació i caracterització dels centres nàutics que duen a terme activitats en el Litoral del Baix Empordà.

Acció 18. Elaboració d’un codi de bones pràctiques i distribució per fer-ne difusió.

Acció 19. Acompanyament i dinamització del sector pesquer d’arts menors.

Acció 20. Implementació mesures de conservació i recuperació dels ecosistemes dunars.