El pla d'acció de la Taula.

La Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà elabora, de forma col·laborativa i per consens, un Pla d’acció anual o bianual, que recull les accions que es consideren prioritàries a realitzar al llarg del període escollit i que encaixen amb els tres objectius de la Taula.


Com s'implementa el Pla d'Acció ?

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Departament de Territori i Sostenibilitat van començar, a l’any 2017, un projecte de gestió participativa en l’àmbit marí de l’espai protegit del Litoral del Baix Empordà per donar resposta a la voluntat del territori de millorar la gestió i ordenació dels usos i activitats i compatibilitzar-los amb la conservació del patrimoni natural. Des de llavors ambdós departaments (actualment és un únic Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural), han impulsat una bona part de les accions del Pla d'Acció i, fins l'any 2022, han finançat la dinamització i les accions de reforç a la secretaria d’aquest espai.

L’any 2022, la Fundación Biodiversidad, en el marc del projecte LIFE INTEMARES, ha seleccionat la Taula com a experiència demostrativa i innovadora relacionada amb la governança dels espais marins protegits de la Xarxa Natura 2000, i finançarà, fins l’any 2024, les tasques de dinamització, d’acompanyament a la secretaria i la realització d’un informe de sostenibilitat de la Taula.

L’execució de les accions incloses dins dels successius plans d’acció que requereixen d’exernalització, es realitza a través de les diferents entitats que lideren cada acció.