El Litoral del Baix Empordà

L’àmbit de la Taula és l'Espai de la Xarxa Natura 2000 “Litoral del Baix Empordà (ES5120015)

L'espai està localitzat en una àrea de la Costa Brava d’excepcional bellesa i caracteritzada pels seus valors paisatgístics, geològics i pel ric patrimoni natural i biodiversitat tant marina com terrestre. Hi destaquen els penya-segats costaners, nombroses cales, l’arxipèlag de les Illes Formigues i diferents àrees litorals com el cap de Begur, la Punta des Mut i el Cap de Sant Sebastià. Correspon per tant a l’espai marí protegit situat davant dels municipis de Palamós, Mont-ras, Palafrugell i Begur.

L’àmbit es correspon també amb els àmbits marins de l'Espai del PEIN de “Muntanyes de Begur” i l' Espai del PEIN de “Castell Cap Roig”, aquest darrer amb un Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de Castell Cap Roig (Aprovat 2006).

 

Descarregueu-vos document amb més informació sobre l'àmbit.

 

El Litoral del Baix Empordà és un espai marí amb molts ambients diferents a causa de la diversitat geomorfològica de la costa: penya-segats, platges, platges fòssils submergides, caps, coves i d’altres formacions geomorfològiques molt particulars. Les comunitats marines estan adaptades i es veuen afavorides pel relleu abrupte, la força de l’onatge, la netedat de les aigües i la riquesa en nutrients, fet que determina una extraordinària riquesa de formacions algals, d’organismes filtradors i formacions del coral·ligen, i una gran diversitat i densitat d’invertebrats i peixos. També cal destacar l’existència d’herbassars de posidònia ben conservats en zones de fons sorrencs arrecerats.Principals espais d'actuació.