5. Comunicació.

Acció 21. Promoció de l’estandarització de la senyalització dels punts d’immersió.

Acció 22. Elaboració de material informatiu sobre l’Espai Marí LBE per facilitar-lo a les diferents activitats formatives                     (ex. programes ecobriefing).

Acció 23. Taula rodona sobre el model turístic.

Acció 24. Xerrada sobre vigilància al LBE.

Acció 25. Tasques de visibilització de la Taula de cogestió marítima del Litoral del Baix Empordà.

Acció 26. Accions MPA Engage 2022: comunicació, capitalització, exposició virtual, esdeveniment final.

Acció 27. Sessions de transferència dels avanços del coneixement científic.

Acció 28. Altres tasques de comunicació.