3. Seguiment del medi marí.

Acció 14. Posada en marxa d’una selecció de mesures del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic al Litoral del Baix Empordà.

Acció 15. Instal·lació de sistemes de vigilància i control d’embarcacions.

Acció 16. Seguiment marí al LBE.