2. Ordenació de l'espai marí.

Acció 9. Delimitació zones de fondeig a les Illes Formigues.

Acció 10. Retirada de morts i altres obstacles del fons marí.

Acció 11. Anàlisi d’alternatives de regulació del fondeig fora de temporada estiuenca.

Acció 12. Estudi de seguiment d’embarcacions de nàutica recreativa.

Acció 13. Col·laboració en el marc del projecte “Evitem la pesca fantasma”.