1. Diagnosi ecològica, econòmica i social de l'àmbit.

Acció 1. Jornada sobre els Valors del LBE.

Acció 2. Ampliació de la recollida de geolocalització d’activitats per integrar-les al visor d’activitats, conflictes i repercussions.

Acció 3. Enquesta de percepció als usuaris de nàutica recreativa (capacitat de càrrega).

Acció 4. Avaluació de la idoneïtat de la substitució i/o retirada de morts sobre posidònia.

Acció 5. Estudi científic sobre els concursos de pesca subaquàtica.

Acció 6. Estudi sobre l’estat de les poblacions de peixos del Litoral del Baix Empordà.

Acció 7. Col·laboració amb els processos participatius projecte EmpowerUs.

Acció 8. Determinació connectivitat de peixos i espècies mòbils entre diferents espais.