El grup Motor de la Taula

Miquel Martí, director del Museu de la Pesca de Palamós, és el secretari de la Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà. Té les funcions de coordinació, organització i dinamització de la Taula i del Consell de Dinamitzadors. A més, 2 tècnics del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Pilar Vendrell, de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, i Sergi Rasero, de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, formen part de l'equip motor de la Taula. Es reuneixen periòdicament per poder fer una coordinació efectiva de la Taula.

 

Per poder portar a terme aquestes funcions, el Grup Motor es recolza en una assistència tècnica.